Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johannes 2 Kv Surbrunn mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johannes 2 Kv Surbrunn mm 1192 21,2% 41,3% 20,1% 17,4% 5,5% 49,3% 50,7% 0,8% 5,1%
Summa 1192 21,2% 41,3% 20,1% 17,4% 5,5% 49,3% 50,7% 0,8% 5,1%

http://www.val.se