Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johannes 4 Vanadislunden södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johannes 4 Vanadislunden södra 1618 21,9% 33,0% 20,2% 24,9% 6,1% 47,7% 52,3% 0,6% 3,7%
Summa 1618 21,9% 33,0% 20,2% 24,9% 6,1% 47,7% 52,3% 0,6% 3,7%

http://www.val.se