Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johannes 5 Roslagsgatan mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johannes 5 Roslagsgatan mellersta 1496 18,9% 39,1% 18,6% 23,3% 5,2% 48,4% 51,6% 0,8% 4,2%
Summa 1496 18,9% 39,1% 18,6% 23,3% 5,2% 48,4% 51,6% 0,8% 4,2%

http://www.val.se