Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johannes 6 Vanadislunden östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johannes 6 Vanadislunden östra 1250 22,7% 45,0% 18,5% 13,8% 4,3% 48,1% 51,9% 0,9% 3,9%
Summa 1250 22,7% 45,0% 18,5% 13,8% 4,3% 48,1% 51,9% 0,9% 3,9%

http://www.val.se