Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johannes 7 Roslagstull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johannes 7 Roslagstull 1017 25,6% 41,9% 19,0% 13,6% 8,0% 47,7% 52,3% 2,5% 5,9%
Summa 1017 25,6% 41,9% 19,0% 13,6% 8,0% 47,7% 52,3% 2,5% 5,9%

http://www.val.se