Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden V 1267 20,5% 42,1% 19,5% 17,9% 5,9% 48,1% 51,9% 1,0% 10,4%
Summa 1267 20,5% 42,1% 19,5% 17,9% 5,9% 48,1% 51,9% 1,0% 10,4%

http://www.val.se