Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Adolf Fredrik 2 Rådmansgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolf Fredrik 2 Rådmansgatan mm 1334 20,6% 39,4% 23,5% 16,4% 6,7% 51,8% 48,2% 0,7% 4,8%
Summa 1334 20,6% 39,4% 23,5% 16,4% 6,7% 51,8% 48,2% 0,7% 4,8%

http://www.val.se