Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Adolf Fredrik 3 Adolf Fredriks kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolf Fredrik 3 Adolf Fredriks kyrka 1223 23,0% 34,4% 21,3% 21,3% 5,2% 49,1% 50,9% 1,1% 5,6%
Summa 1223 23,0% 34,4% 21,3% 21,3% 5,2% 49,1% 50,9% 1,1% 5,6%

http://www.val.se