Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Adolf Fredrik 4 Norra Bantorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolf Fredrik 4 Norra Bantorget 1103 22,8% 42,4% 21,2% 13,5% 4,5% 51,6% 48,4% 2,0% 4,3%
Summa 1103 22,8% 42,4% 21,2% 13,5% 4,5% 51,6% 48,4% 2,0% 4,3%

http://www.val.se