Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Adolf Fredrik 5 Spökparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolf Fredrik 5 Spökparken 893 16,8% 42,8% 20,5% 19,9% 3,1% 53,9% 46,1% 1,2% 6,8%
Summa 893 16,8% 42,8% 20,5% 19,9% 3,1% 53,9% 46,1% 1,2% 6,8%

http://www.val.se