Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Adolf Fredrik 6 Tegnérlunden mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolf Fredrik 6 Tegnérlunden mm 1126 20,6% 37,5% 25,7% 16,3% 6,8% 50,4% 49,6% 1,2% 5,5%
Summa 1126 20,6% 37,5% 25,7% 16,3% 6,8% 50,4% 49,6% 1,2% 5,5%

http://www.val.se