Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustav Vasa 1 Sabbatsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 1 Sabbatsberg 1662 20,5% 42,8% 20,1% 16,7% 4,9% 49,3% 50,7% 0,9% 9,3%
Summa 1662 20,5% 42,8% 20,1% 16,7% 4,9% 49,3% 50,7% 0,9% 9,3%

http://www.val.se