Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustav Vasa 2 Luntmakarg. norra mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 2 Luntmakarg. norra mm 1340 20,3% 34,8% 20,6% 24,3% 5,4% 50,3% 49,7% 0,7% 5,6%
Summa 1340 20,3% 34,8% 20,6% 24,3% 5,4% 50,3% 49,7% 0,7% 5,6%

http://www.val.se