Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustav Vasa 3 Kv Riddarsporren mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 3 Kv Riddarsporren mm 1527 14,6% 33,0% 22,5% 29,9% 5,3% 45,1% 54,9% 1,4% 3,0%
Summa 1527 14,6% 33,0% 22,5% 29,9% 5,3% 45,1% 54,9% 1,4% 3,0%

http://www.val.se