Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustav Vasa 4 Observatorielunden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 4 Observatorielunden 1351 18,4% 38,3% 22,0% 21,2% 5,6% 49,4% 50,6% 1,1% 3,6%
Summa 1351 18,4% 38,3% 22,0% 21,2% 5,6% 49,4% 50,6% 1,1% 3,6%

http://www.val.se