Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustav Vasa 6 Atlasområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 6 Atlasområdet 1503 28,4% 44,6% 16,6% 10,4% 3,7% 48,2% 51,8% 0,8% 6,1%
Summa 1503 28,4% 44,6% 16,6% 10,4% 3,7% 48,2% 51,8% 0,8% 6,1%

http://www.val.se