Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustav Vasa 7 Eastmaninstitutet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 7 Eastmaninstitutet 1284 16,9% 45,7% 21,7% 15,7% 5,5% 49,8% 50,2% 1,4% 4,9%
Summa 1284 16,9% 45,7% 21,7% 15,7% 5,5% 49,8% 50,2% 1,4% 4,9%

http://www.val.se