Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustav Vasa 8 Kv Nejlikan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 8 Kv Nejlikan mm 1069 24,6% 42,3% 18,5% 14,6% 5,6% 49,1% 50,9% 1,2% 5,7%
Summa 1069 24,6% 42,3% 18,5% 14,6% 5,6% 49,1% 50,9% 1,2% 5,7%

http://www.val.se