Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustav Vasa 9 Odenplan NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 9 Odenplan NV 1588 16,9% 38,3% 22,8% 22,0% 6,2% 48,3% 51,7% 1,1% 4,2%
Summa 1588 16,9% 38,3% 22,8% 22,0% 6,2% 48,3% 51,7% 1,1% 4,2%

http://www.val.se