Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 1 Vanadislunden V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 1 Vanadislunden V 1868 19,5% 39,5% 23,0% 18,0% 4,8% 46,8% 53,2% 1,3% 14,5%
Summa 1868 19,5% 39,5% 23,0% 18,0% 4,8% 46,8% 53,2% 1,3% 14,5%

http://www.val.se