Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 2 Norrtull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 2 Norrtull 1440 21,0% 42,2% 20,0% 16,9% 5,1% 49,0% 51,0% 1,2% 5,1%
Summa 1440 21,0% 42,2% 20,0% 16,9% 5,1% 49,0% 51,0% 1,2% 5,1%

http://www.val.se