Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 3 Matteus kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 3 Matteus kyrka 1351 18,8% 47,7% 19,5% 14,0% 4,4% 47,3% 52,7% 0,7% 4,4%
Summa 1351 18,8% 47,7% 19,5% 14,0% 4,4% 47,3% 52,7% 0,7% 4,4%

http://www.val.se