Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 4 Norrtulls sjukhus

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 4 Norrtulls sjukhus 1618 20,9% 40,1% 20,5% 18,5% 5,6% 47,7% 52,3% 0,9% 4,8%
Summa 1618 20,9% 40,1% 20,5% 18,5% 5,6% 47,7% 52,3% 0,9% 4,8%

http://www.val.se