Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 7 Röda bergen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 7 Röda bergen Ö 1269 24,1% 45,5% 17,8% 12,5% 4,9% 47,4% 52,6% 1,3% 6,1%
Summa 1269 24,1% 45,5% 17,8% 12,5% 4,9% 47,4% 52,6% 1,3% 6,1%

http://www.val.se