Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 8 Röda bergen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 8 Röda bergen V 925 17,9% 31,5% 16,4% 34,2% 3,7% 40,0% 60,0% 0,4% 4,2%
Summa 925 17,9% 31,5% 16,4% 34,2% 3,7% 40,0% 60,0% 0,4% 4,2%

http://www.val.se