Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 9 Gästrikegatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 9 Gästrikegatan mm 1608 18,9% 44,6% 21,0% 15,5% 4,8% 49,6% 50,4% 0,8% 4,4%
Summa 1608 18,9% 44,6% 21,0% 15,5% 4,8% 49,6% 50,4% 0,8% 4,4%

http://www.val.se