Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 10 Hälsingehöjden mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 10 Hälsingehöjden mm 1672 19,7% 40,4% 19,9% 20,1% 5,1% 48,2% 51,8% 0,9% 4,8%
Summa 1672 19,7% 40,4% 19,9% 20,1% 5,1% 48,2% 51,8% 0,9% 4,8%

http://www.val.se