Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 11 S:t Eriksplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 11 S:t Eriksplan 1325 22,8% 40,0% 19,1% 18,1% 5,4% 47,2% 52,8% 0,7% 5,5%
Summa 1325 22,8% 40,0% 19,1% 18,1% 5,4% 47,2% 52,8% 0,7% 5,5%

http://www.val.se