Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 12 Birkastan Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 12 Birkastan Ö 1260 19,0% 46,5% 19,1% 15,4% 4,8% 49,6% 50,4% 0,9% 5,2%
Summa 1260 19,0% 46,5% 19,1% 15,4% 4,8% 49,6% 50,4% 0,9% 5,2%

http://www.val.se