Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 14 Birkastan S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 14 Birkastan S 1332 20,0% 41,1% 21,6% 17,3% 4,3% 48,3% 51,7% 1,0% 4,4%
Summa 1332 20,0% 41,1% 21,6% 17,3% 4,3% 48,3% 51,7% 1,0% 4,4%

http://www.val.se