Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 16 Birkastan V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 16 Birkastan V 1381 19,5% 45,5% 18,9% 16,1% 5,1% 49,5% 50,5% 1,5% 5,6%
Summa 1381 19,5% 45,5% 18,9% 16,1% 5,1% 49,5% 50,5% 1,5% 5,6%

http://www.val.se