Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Matteus 17 Kv Skålet-Koppen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 17 Kv Skålet-Koppen 1419 40,3% 32,5% 17,1% 10,1% 7,5% 49,5% 50,5% 1,4% 3,5%
Summa 1419 40,3% 32,5% 17,1% 10,1% 7,5% 49,5% 50,5% 1,4% 3,5%

http://www.val.se