Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 1 Humlegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 1 Humlegården 1876 16,0% 29,6% 22,4% 32,0% 5,2% 47,1% 52,9% 0,9% 18,8%
Summa 1876 16,0% 29,6% 22,4% 32,0% 5,2% 47,1% 52,9% 0,9% 18,8%

http://www.val.se