Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mm 1415 17,5% 36,1% 23,5% 23,0% 6,9% 47,8% 52,2% 1,0% 5,7%
Summa 1415 17,5% 36,1% 23,5% 23,0% 6,9% 47,8% 52,2% 1,0% 5,7%

http://www.val.se