Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 3 Östra station

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 3 Östra station 1556 48,1% 29,6% 11,4% 10,8% 9,3% 53,4% 46,6% 1,3% 7,0%
Summa 1556 48,1% 29,6% 11,4% 10,8% 9,3% 53,4% 46,6% 1,3% 7,0%

http://www.val.se