Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 4 Villastaden norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 4 Villastaden norra 1470 15,0% 35,4% 21,2% 28,4% 5,5% 48,5% 51,5% 1,2% 7,4%
Summa 1470 15,0% 35,4% 21,2% 28,4% 5,5% 48,5% 51,5% 1,2% 7,4%

http://www.val.se