Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 6 Lärkstan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 6 Lärkstan mm 1437 14,3% 29,6% 25,7% 30,3% 6,2% 49,0% 51,0% 1,5% 5,5%
Summa 1437 14,3% 29,6% 25,7% 30,3% 6,2% 49,0% 51,0% 1,5% 5,5%

http://www.val.se