Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 8 Ruddammen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 8 Ruddammen 1508 31,5% 29,4% 23,0% 16,0% 9,5% 47,5% 52,5% 1,1% 2,5%
Summa 1508 31,5% 29,4% 23,0% 16,0% 9,5% 47,5% 52,5% 1,1% 2,5%

http://www.val.se