Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 9 Hjorthagen C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 9 Hjorthagen C 1187 18,2% 34,6% 25,2% 22,0% 4,7% 44,3% 55,7% 1,1% 2,6%
Summa 1187 18,2% 34,6% 25,2% 22,0% 4,7% 44,3% 55,7% 1,1% 2,6%

http://www.val.se