Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 10 Hjorthagen V-Värtahamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 10 Hjorthagen V-Värtahamn 743 36,1% 42,3% 11,8% 9,8% 3,9% 53,4% 46,6% 1,1% 5,1%
Summa 743 36,1% 42,3% 11,8% 9,8% 3,9% 53,4% 46,6% 1,1% 5,1%

http://www.val.se