Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 11 Lappkärrsberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 11 Lappkärrsberget 959 85,9% 12,2% 1,6% 0,3% 22,5% 55,7% 44,3% 3,9% 7,9%
Summa 959 85,9% 12,2% 1,6% 0,3% 22,5% 55,7% 44,3% 3,9% 7,9%

http://www.val.se