Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 12 Universitetet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 12 Universitetet 879 31,9% 33,8% 16,3% 18,1% 8,1% 48,4% 51,6% 2,8% 4,7%
Summa 879 31,9% 33,8% 16,3% 18,1% 8,1% 48,4% 51,6% 2,8% 4,7%

http://www.val.se