Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 13 Engelbrekt N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 13 Engelbrekt N 1303 27,4% 38,0% 18,0% 16,6% 4,7% 51,3% 48,7% 0,8% 5,7%
Summa 1303 27,4% 38,0% 18,0% 16,6% 4,7% 51,3% 48,7% 0,8% 5,7%

http://www.val.se