Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Engelbrekt 14 Husarviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 14 Husarviken 1001 20,2% 43,9% 24,6% 11,4% 6,0% 49,5% 50,5% 1,3% 0,6%
Summa 1001 20,2% 43,9% 24,6% 11,4% 6,0% 49,5% 50,5% 1,3% 0,6%

http://www.val.se