Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mm 1454 17,4% 32,9% 22,6% 27,1% 5,8% 47,0% 53,0% 0,8% 15,8%
Summa 1454 17,4% 32,9% 22,6% 27,1% 5,8% 47,0% 53,0% 0,8% 15,8%

http://www.val.se