Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mm 1292 20,6% 37,5% 19,7% 22,2% 5,1% 48,5% 51,5% 1,0% 5,7%
Summa 1292 20,6% 37,5% 19,7% 22,2% 5,1% 48,5% 51,5% 1,0% 5,7%

http://www.val.se