Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 3 Karlav. mitt mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 3 Karlav. mitt mm 1144 20,2% 31,3% 20,9% 27,6% 6,3% 46,9% 53,1% 1,0% 5,9%
Summa 1144 20,2% 31,3% 20,9% 27,6% 6,3% 46,9% 53,1% 1,0% 5,9%

http://www.val.se