Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 4 Nybergsgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 4 Nybergsgatan mm 1179 19,3% 32,9% 21,6% 26,1% 5,8% 48,9% 51,1% 1,4% 5,9%
Summa 1179 19,3% 32,9% 21,6% 26,1% 5,8% 48,9% 51,1% 1,4% 5,9%

http://www.val.se