Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 5 Östermalmstorg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 5 Östermalmstorg 1011 19,5% 31,3% 24,1% 25,1% 5,7% 50,4% 49,6% 0,6% 6,6%
Summa 1011 19,5% 31,3% 24,1% 25,1% 5,7% 50,4% 49,6% 0,6% 6,6%

http://www.val.se