Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 6 Armémuseum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 6 Armémuseum 1377 19,7% 32,8% 24,3% 23,3% 6,3% 50,2% 49,8% 0,8% 7,1%
Summa 1377 19,7% 32,8% 24,3% 23,3% 6,3% 50,2% 49,8% 0,8% 7,1%

http://www.val.se